Code of Conduct

Indutrade’s Code of Conduct is ons beleid voor duurzaam ondernemen en is een belangrijk onderdeel van onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid. Het is ons richtsnoer voor wie we willen zijn en hoe we willen overkomen. De code is van toepassing op alle medewerkers binnen de Indutrade Group, in alle landen.

De Code of Conduct is gebaseerd op de basiswaarden van de 10 principes uit de Global Compact voor duurzaam ondernemen, de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en andere internationaal erkende normen.

De Code of Conduct bevat richtlijnen voor verschillende belangrijke gebieden zoals milieu, gezondheid en veiligheid, bedrijfsethiek met inbegrip van anticorruptie, werknemersrelaties, mensenrechten en invloed op de samenleving. 97% van de Indutrade-bedrijven heeft de Code of Conduct in zijn bedrijfsvoering geïmplementeerd.

Iedere medewerker draagt ertoe bij dat de bedrijven van Indutrade worden gezien als betrouwbare bedrijven die hun verantwoordelijk nemen en altijd hun afspraken nakomen. Bij Indutrade zijn langdurige zakenrelaties de basis om waarde voor klanten en aandeelhouders te creëren. We streven naar interactie met de omgevingen waarin we actief zijn, met onze medewerkers, onze zakenpartners en de samenleving als geheel.

Onze activiteiten berusten op de volgende principes:

  • Wettelijke naleving – Ons werk houdt zich aan de geldende wetten van de landen waarin we actief zijn.
  • Ethische handelspraktijken – Ons doel is om op een ethische manier te werken en we zullen in alle opzichten juridisch correcte handelspraktijken uitvoeren.
  • Betekenisvolle dialoog met stakeholders – We streven ernaar onze activiteiten uit te voeren door middel van een zinvolle dialoog met onze medewerkers, onze zakenpartners en andere stakeholders die invloed hebben op en worden beïnvloed door onze activiteiten.
  • Verantwoordelijkheid van medewerkers – Onze medewerkers moeten de principes van Indutrade naleven en verantwoordelijkheid nemen voor zowel hun eigen gedrag als de producten en diensten van Indutrade.

Medewerkers kunnen, desgewenst anoniem, inbreuken op de gedragscode of andere vermeende onregelmatigheden melden via een externe klokkenluidersfunctie. Deze klokkenluidersfunctie is ook beschikbaar voor leveranciers, samenwerkingspartners en toeleveranciers van de dochterondernemingen. Lees hier meer over de klokkenluidersfunctie.

Verantwoordelijkheden en organisatie

De Code of Conduct is vastgesteld door de Raad van Bestuur en is beschikbaar voor al onze medewerkers, bijvoorbeeld via ons communicatieplatform Indutrade Portal, en is ook beschikbaar in het Nederlands.

De CEO van Indutrade is uiteindelijk verantwoordelijke voor de Code of Conduct, terwijl de verantwoordelijkheid voor naleving en monitoring bij de MD’s van elke dochteronderneming ligt.

Code of Conduct voor leveranciers en samenwerkingspartners

In 2019 is een Code of Conduct voor leveranciers en samenwerkingspartners geïmplementeerd, die onze dochterondernemingen in hun zakelijke relaties kunnen toepassen. Ondertekening van de Code verplicht leveranciers en samenwerkingspartners tot verantwoordelijkheid op het gebied van milieu, arbeidsomstandigheden, mensenrechten en ethisch ondernemen.

Een aanzienlijk deel van de impact van Indutrade op het milieu en de omringde wereld vindt plaats in de toeleveringsketens van onze dochterondernemingen. Een groot deel van onze dochterondernemingen heeft geen eigen productie. De producten die zij verkopen, worden vervaardigd in landen waar de arbeidsomstandigheden, milieuregelgeving en bedrijfsethiek (inclusief anticorruptie) kunnen variëren. Het is daarom cruciaal dat we samenwerken met onze leveranciers en partners om bij te dragen aan duurzame ontwikkeling. 81% van de Indutrade-bedrijven heeft geheel of gedeeltelijk leveranciers en samenwerkingspartners in de Code of Conduct opgenomen.

We hebben allemaal de verantwoordelijkheid – zowel u als ik – om de Gedragscode te kennen en ons eraan te houden in het dagelijkse werk.

Bo Annvik
CEO en president