Duurzaamheidsdoelstellingen 2030

In 2015 introduceerden de VN hun agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling, ondersteund door 17 duurzame ontwikkelingsdoelen – Sustainable Development Goals of SDG’s. Deze doelstellingen bevorderen sociaal, economisch en ecologisch duurzame ontwikkeling en moeten tegen 2030 zijn bereikt.

Hieronder kun je meer lezen over onze doelstellingen en hoe ze bijdragen aan het bereiken van de globale doelstellingen.

Mensen: 100 procent betrokken medewerkers

Doel 2030: 100 procent betrokken medewerkers

Voor Indutrade is het belangrijk dat de medewerkers zich goed voelen en zich ontwikkelen in de organisatie. Het is bepalend voor het succes van de groep. Door ons te concentreren op voortdurende leiderschaps- en competentieontwikkeling, door inclusieve teams en werkplekken te creëren waar mensen zich thuis voelen en door veilige en gezonde werkomstandigheden te bieden, kunnen we onze bedrijfsactiviteiten op lange termijn laten groeien.

Een van de belangrijkste voorwaarden voor een langetermijnbenadering van onze activiteiten is dat de groep over de juiste vakkennis beschikt. Bij onze dochterondernemingen komt het er vooral op aan de competentie die al aanwezig is te benutten. Dat doen we door sleutelpersonen verder op te leiden en door kennis en ervaring binnen de groep uit te wisselen.

We geloven erin om mensen vrijheid en vertrouwen te geven. Dat levert werkplezier, trots en betrokkenheid op. Voor de rentabiliteit van Indutrade op lange termijn moeten we erin slagen de juiste medewerkers aan te trekken, verder te ontwikkelen en te behouden. We zorgen voor diversiteit in onze teams om ontwikkeling en innovatie te bevorderen.

Verder is gezondheid en veiligheid op de werkplek fundamenteel voor Indutrade. Wij prioriteren, steunen en bevorderen investeringen in een betere werk- en productieomgeving.

 

Resultaten en kerncijfers voor Mensen

Kerncijfers 2020 2021 2022 Doel 2025
Percentage bedrijven dat betrokkenheid/tevredenheid bij medewerkers meet (%) 58 64 76 100
– waaronder percentage dat discriminatie en pestgedrag als follow-up-gebied heeft (%) 90 100
– waaronder percentage dat leiderschap als follow-up-gebied heeft (%) 94 100
Percentage medewerkers dat nog steeds in dienst is (%) 90 89 88 Min. 85
Percentage bedrijven dat processen heeft voor regelmatige en gedocumenteerde ontwikkelingsgesprekken (%) 93 100
Percentage intern aangeworven CEO’s in de bedrijven (%) 50 50 46 60
Percentage bedrijven met vaste managementteams (%) 74 87
Percentage vrouwen in het totale personeelsbestand (%) 24 24 26 30
Percentage managementteams met vrouwelijke vertegenwoordiging (%) 80 73 90
Percentage bedrijven met vrouwelijke vertegenwoordiging in de raad van bestuur (%) 17 21 28 50
Ongevalsfrequentie 1) 3,2 1,8 1,5 Continue daling naar 0
Ziekteverzuim, aantal dagen per fulltime medewerker 6,1 8,1 8,7 4,3
Percentage bedrijven dat een proces heeft om risico’s op het werk te analyseren, te documenteren en te reduceren (%) 93 100

1) De ongevalsfrequentie wordt gemeten als het aantal ongevallen per 200.000 gewerkte uren.

 

Wereldwijde doelstellingen waaraan we vooral bijdragen door ons werk met mensen

SDGs-people-ENG.png

Milieu: CO2-neutraal (scope 1 en 2 GHG)

PRODUCTEN & KLANTEN: 100 PROCENT VAN DE INDUTRADE-BEDRIJVEN DRAAGT BIJ AAN DUURZAME KLANTWAARDE