Doelstellingen en strategie

De Indutrade Group streeft ernaar om met zo min mogelijk bedrijfsrisico voortdurend te groeien in geselecteerde geografische markten, productgebieden en niches. Deze groei moet zowel autonoom als door acquisitie worden gerealiseerd.

Financiële doelstellingen en target resultaten

Verkoopgroei

EBITA-marge

Rendement op geïnvesteerd vermogen

Verhouding netto schuld/eigen vermogen

Dividend pay-out ratio

Het algemene doel van de groep is het creëren van duurzame, rendabele groei.

STRATEGISCHE RICHTING

De overkoepelende strategische richting van Indutrade is om het organische groeipotentieel in onze bedrijven te benutten en om nog succesvoller te worden op het gebied van acquisities. We gaan uit van ons bedrijfsconcept: acquisitie en ontwikkeling van succesvolle bedrijven die door gepassioneerde ondernemers worden gerund.

STRATEGISCHE AANDACHTSGEBIEDEN

ONTWIKKELING VAN MEDEWERKERS

KENNISDELING

DUURZAAMHEID ALS ZAKELIJKE MOGELIJKHEID

PROFESSIONEEL EIGENAARSCHAP

SCHAALBAARHEID

SUCCESSEN IN 2022

ACQUISITIESTRATEGIEËN

Groei door acquisitie van stabiele, rendabele en ondernemersgerichte technische en industriële bedrijven staat van meet af aan centraal in het bedrijfsmodel van Indutrade. Onze acquisitiestrategie is succesvol en wordt voortdurend ontwikkeld om een langdurige en duurzame waardecreatie te garanderen.

GERICHT OP MOGELIJKHEDEN

ORGANISCH GROEIPOTENTIEEL

GEOGRAFISCHE UITBREIDING

GELEIDELIJKE VERSTERKING VAN DE ACQUISITIECAPACITEIT

GESTRUCTUREERD GENEREREN VAN LEADS

GEDIFFERENTIEERD PRIJSMODEL