Overweeg je je bedrijf te verkopen?

Indutrade heeft een opportunistische acquisitiestrategie. We acquireren succesvolle en goed geleide bedrijven met een duidelijk gedefinieerde markt en een duidelijk aanbod.

Ondernemers die overwegen hun bedrijf te verkopen, vinden het vaak interessant dat Indutrade een langetermijnvisie zonder exitstrategie heeft en overgenomen bedrijven blijft ontwikkelen. In combinatie met onze gedecentraliseerde structuur, waarbij dochterondernemingen verantwoordelijk zijn voor hun eigen resultaten, is dit een aantrekkelijk aanbod voor potentiële verkopers.

Ontwikkelen

Als onderdeel van de Indutrade Group behouden de ondernemingen hun identiteit, maar ze kunnen een beroep doen op alle ervaring en vakkennis binnen de groep en dragen zelf bij tot een waardevolle kennisoverdracht.

Acquireren

We stellen hoge eisen aan de bedrijven die we overnemen. Ze zijn succesvol en worden geleid door ondernemers die gepassioneerd zijn over hun bedrijfsconcept, die hun activiteiten verder willen ontwikkelen en die onze waarden over duurzaam ondernemen delen.

Gedecentraliseerde verantwoordelijkheid

Wij vinden dat de verantwoordelijkheid om te handelen altijd op het niveau binnen de organisatie moet liggen, waar de gevolgen van beslissingen het best kunnen worden beoordeeld. Dit betekent dat overgenomen bedrijven hun eigen bedrijfsvoering voortzetten en hun management, cultuur en naam behouden. Ons overkoepelend beheermodel omvat duidelijke financiële doelen, uitwisseling van informatie en gedecentraliseerde verantwoordelijkheid. Dat dit model werkt, bewijzen we al sinds onze oprichting in 1978.

Vertrouwde ondernemingsgeest

De gedecentraliseerde structuur van Indutrade met een hoge mate van zelfbeschikking, ook na een overname, is een belangrijke factor om sleutelpersonen in de overgenomen bedrijven te behouden. Het gaat vaak om ondernemers die een belangrijke rol spelen voor de bedrijfsontwikkeling, voor de relaties met de klanten en leveranciers en ook voor de bedrijfscultuur en manier van werken.

Wat we bieden

Business as usual

Dankzij onze gedecentraliseerde organisatie nemen de bedrijven hun eigen beslissingen, wat veel vrijheid en flexibiliteit geeft. De beste beslissingen worden genomen in overleg met de klant door degenen die de behoeften en processen van de klant het best kennen.

Professionele Raad van Bestuur

We benoemen een actieve en betrokken Raad van Bestuur die het management steunt en als klankbord fungeert. Onze gezamenlijke expertise, ervaring en structuur zijn de basis voor de verdere ontwikkeling van de bedrijven.

Expertise

Indutrade steunt zijn dochterondernemingen met industriële en technische expertise, bedrijfsontwikkeling, financiering en prestatiemanagement. Wij bieden ook ondersteuning voor onder andere competentieontwikkeling, digitalisering en duurzaamheid.

Financiële kracht

De financiële kracht van de groep creëert stabiliteit en maakt expansie van de dochterondernemingen mogelijk. Als stabiele eigenaar zorgen we ook op lange termijn voor het voortbestaan van onze dochterondernemingen.

Kennisdelen en netwerken

We delen ervaringen, kennis en best practice via netwerkmeetings, trainingen en ons digitale communicatieplatform Indutrade Portal. Veel uitdagingen en oplossingen zijn relevant voor meerdere bedrijven. Door kennisuitwisseling en informele netwerken wordt het onderling uitwisselen van ideeën en ervaringen bevorderd.

COMPETENTIE- EN LEIDERSCHAPSONTWIKKELING

In een gedecentraliseerde organisatie zijn mensen doorslaggevend. We kiezen zorgvuldig een CEO, management en raad van bestuur voor elk bedrijf. Onder het label Indutrade Academy organiseren we diverse op maat gemaakte trainingen om onze sleutelpersonen steeds verder te ontwikkelen.

meer lezen

Deel uitmaken van Indutrade

Om beter te begrijpen hoe we werken en hoe het is om deel uit te maken van Indutrade, kun je hier enkele interviews lezen met ondernemers die hun bedrijf aan ons hebben verkocht.

Acquisities

Indutrade heeft lange ervaring in bedrijfsovernames. Dit is een natuurlijk onderdeel van onze bedrijfsvoering en een belangrijk aspect van onze groeistrategie.